Ønsker du at blive medlem af vores forening
 
Så er du velkommen til at kontakte vores formand på antro@adr.dk, 
så vil du få tilsendt en indmeldelsesblanket.
 
Det koster 300 kr. årligt at være medlem i vores forening.
 
For de penge får du adgang til sparring fra erfarne kolleger i forhold til arbejdet med børnene og samarbejdet med forældre.
 
Du kan også få gode råd ved opstart f.eks. i forhold til at få kontakt til kommende forældre i din pasningsordning.
 
Vi tilbyder også sparring i forhold til samarbejdet med kommunen og eventuelle juridiske problemstillinger herunder formulering af tillægskontrakt.
 
Derudover afholder foreningen foredrag og andre arrangementer med fagligt indhold og giver adgang til rabatordninger ved samarbejdspartnere. 
Det kan f.eks. være forhandlere af børneudstyr og læringsmaterialer.
 
Og så bliver du medlem af en stor kollega-gruppe, der også hygger sig sammen i fritiden.

Foreningens formål

 Foreningens formål er:

- At arbejde for at forbedre forholdene for selvstændige børnepassere i Aarhus Kommune og Østjylland

- At arbejde for at udbrede kendskabet til pasningstilbuddet hos selvstændige børnepassere

- At arbejde for hele tiden at opkvalificere pasningstilbuddet hos de selvstændige børnepassere ved at tage initiativer til afholdelse af f.eks. kurser, foredrag, formidling af supervisionsgrupper og af konsulentbistand. Eventuelle udgifter hertil betales af de medlemmer, der deltager.
 
Det er en meget bred formulering og det er helt bevidst, for den skal ikke være begrænsende for, hvad vi som medlemmer kan samarbejde omkring. Den skal give inspiration til at tænke i nye muligheder.

Vi har lavet en fælles hjemmeside med link til hver enkelt medlems egen hjemmeside, som gør det nemt for forældre at finde os.

Vi vil afholde foredrag for os og vores forældre

Vi vil afholde en fælles dag for alle medlemmerne, deres børn og deres forældre f.eks. i en dyrepark eller lign.

Vi vil dele informationer om andres arrangementer for børn og sammen arrangere vores egne oplevelser for børnene.

Vi får et kollegialt fællesskab til glæde for os og for vores børn.

Vi vil sammen holde fast i vigtigheden af hele tiden at opkvalificere vores viden, både for vores egen og dermed børnenes skyld, men også for vores forretnings skyld.

Vi vil give hinanden inspiration til at gøre nye ting eller til at gøre nogle ting anderledes.
 
Vi vil bruge foreningen til at fortælle de gode historier i forhold til medierne.

Her tænker vi især på, hvor vigtigt det er at få vist et andet og positivt billede af de selvstændige børnepasseres arbejde end de meget trælse fortællinger om private pasningsordninger, som FOA den ene gang efter den anden tegner i medierne. Vi ønsker at fortælle og vise, at det forholder sig helt anderledes her hos os.
 

 
 
 
 
 
Samarbejde med andre foreninger
Vi har indledt et samarbejde med lignende foreninger i resten af landet. Dette samarbejde kan f.eks. bruges til at opnå rabatordninger, til at arrangere fælles foredragsaftener med nogle af de rigtig dygtige men dyre oplægsholdere og det kan bruges til at arbejde for at få ændret lovgivningen, så forældrene udover tilskud fra frit valgs-ordningen også kan få økonomisk friplads til pasning af børn hos en selvstændig børnepasser, så vi f.eks. også kan passe studerendes børn. De må lige nu vælge os fra, da de kun kan modtage økonomisk friplads til et kommunalt tilbud.
 
 
 
 Vi vil i foreningen arbejde for:
 
at styrke fagligheden
at styrke bevidstheden i befolkningen om, at vi findes 
at få udbredt de gode historier om det kvalificerede stykke arbejde, vi gør med de fantastiske børn 
at styrke det kollegiale fællesskab.
Anne Troelsen  | Tlf.: 20128824